Důležité stránky

Úvodní část

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Potvrzení souladu věcné a grafické části předmětného povodňového plánu s povodňovým plánem správního obvodu kraje (§ 80 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů):

ŽP/7877/12 ze dne 10.09.2012

Výškový systém veškerých výškopisných údajů
Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).


Soubor: a_uvod.htm