Důležité stránky

Věcná část

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Charakteristika zájmového území

Druhy a rozsah ohrožení povodněmi

Povodňová opatření

Předpovědní a hlásná povodňová služba

Stupně povodňové aktivity

 

ČHMÚ: výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

 


Soubor: b_vecna_cast.htm