Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Historické povodně > Důležité stránky

Povodeň srpen 2003

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Povodeň proběhla ve 3 vlnách jako důsledek mimořádných dešťových srážek, které s různou

intenzitou a velikostí zasáhly celý region. Mezi jednotlivými epizodami byla šesti, resp. jednodenní přestávka, kdy pršelo jen místy a denní úhrny nebyly významné. S ohledem na stále narůstající nasycenost, zvyšoval se i podíl odtoku. Proto průtokové kulminace měly na všech tocích rostoucí tendenci. Nejzávažnější situace nastala dne 3. ledna, kdy byl zaznamenán největší průtok  na Úhlavce ve Stříbře, kde byla dosažena úroveň 50 leté vody.

 

hracholusky_2003_stribro


Soubor: b12_8_2003.htm