Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Historické povodně > Důležité stránky

Povodeň leden 2011

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Došlo k rozlivům Mže a prakticky všech jejích významnějších přítoků mimo koryto na okolní pozemky. Ohroženy byly rekreační a ojedinělě také obytné i výrobní objekty v obcíchna Mži, Úhlavce, Sedlišťském, Kosovém, Hamerském a Vejprnickém potoce. Poškozeno bylo několik mostních objekt (například provizorní most u chatové osady na soutoku Mže a Kosového potoka). Povodňové škody byly zaznamenány ve Stříbře u ČOV. V téže době došlo ve Svojšíně  k přelití silnice podél Mže, nad soutokem se Svojšínským potokem, a ohrožení domů na levém břehu Mže nad ČOV Svojšín vodou. Voda pronikla do areálu zahradnictví a výrobního závodu ve Stříbře u starého mostu.

mze_stribro_2011


Soubor: b12_8_2007.htm