Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Důležité stránky

Protipovodňová opatření (realizovaná, plánovaná)

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Protipovodňová ochrana (protipovodňová opatření) slouží k eliminaci povodní a záplav popřípadě k co největší minimalizaci škod způsobených povodněmi. Hlavním cílem je vodu za vysokých vodních stavů hromadit mimo obydlená území (např. ve vodních nádržích, nezastavěných územích atd.), a naopak v zastavěných oblastech vodu z území co nejrychleji odvést.

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro správní obvod: Stříbro(POVIS)


Soubor: b12_9_protipovodonova_opatreni.htm