Věcná část > Povodňová opatření > Důležité stránky

Přípravná opatřeni

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu a speciálních předpisů.

Mezi přípravná opatření patří:

stanovení záplavových území,

vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,

povodňové plány,

povodňové prohlídky,

příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,

organizační a technická příprava,

vytváření hmotných povodňových rezerv,

příprava účastníků povodňové ochrany


Soubor: b13_1_pripravna_opatreni.htm