Věcná část > Povodňová opatření > Důležité stránky

Povodňové prohlídky

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky..

Povodňové prohlídky organizuje povodňový orgán ORP Stříbro, nejméně 1x ročně, zpravidla před obdobím jarního tání (zpravidla březen), nebo před obdobím letních povodní (zpravidla konec května), za účasti zástupce obcí a měst, správce vodního toku a zástupce správce povodí – Povodí Vltavy, s.p. Z provedených prohlídek se zpracuje zápis.

Na základě těchto prohlídek se přijímají opatření, která snižují zjištěná rizika na přijatelnou úroveň. Povodňová komise může na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

Na základě těchto prohlídek se přijímají opatření, která snižují zjištěná rizika na přijatelnou úroveň. Povodňová komise může na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.


Soubor: b13_4_povodnove_prohlidky.htm