Věcná část > Předpovědní a hlásná povodňová služba > Důležité stránky

Srážkoměry

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Aktuální data ze srážkoměrných stanic jsou k dispozici na portálu ČHMÚ – hlásná a předpovědní povodňová služba: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php, data dalších stanic jsou na portálu Povodí Vltavy, státní podnik: http://www.pvl.cz/portal/srazky/cz/index.htm, případně dalších provozovatelů registrovaných v POVIS.

Aktuální stavy: srážkoměrné stanice, radar, hlásné profily

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán ORP Stříbrosestava

hmtoggle_arrow1Přehled srážkoměrů

 

 


hmtoggle_arrow1Konstantinovy Lázně
hmtoggle_arrow1Kostelec S_283
hmtoggle_arrow1Prostiboř S_174
hmtoggle_arrow1Stříbro
hmtoggle_arrow1Tachov
hmtoggle_arrow1Trpísty
hmtoggle_arrow1Trpísty
hmtoggle_arrow1VD Lučina

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 8 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 13.06.2022
 


Soubor: b14_5_srazkomery.htm