Organizační část > Důležité stránky

Organizace dopravy

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Za situace, kdy se určité části státních silnic stanou nesjízdnými, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, zajišťuje v souladu s ust. § 24, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, označení příslušných úseků a objízdných tras Správa a údržba silnic Stříbro. Tato opatření provádí v součinnosti s Povodňovou komisí ORP Stříbro a podle potřeby ve spolupráci s Policií ČR, která se na regulaci dopravy rovněž podílí. V závislosti na rozsahu ohrožení nebo poškození silnic, konkrétní situaci, předpokládané době trvání uzavírky a jiných rozhodujících okolnostech, mohou být v některých případech provedeny nezbytné operativní změny objízdných tras.

O uzavřených úsecích a objížďkách a o případných změnách dopravních opatření je zapotřebí bezodkladně informovat:

hasičský záchranný sbor (HZS) Plzeňského kraje – územní odbor Plzeň

záchrannou a dopravní zdravotní službu (ZZS) Plzeň

dopravní inspektorát Plzeň – Policie ČR, územní odbor Plzeň

subjekty provádějící zásobování

provozovatele linkové osobní dopravy

regionální popř. celoplošné sdělovací prostředky

Výpis údajů z databáze POVIS pro správní obvod ORP: Stříbro - sestava


Soubor: c214_organizace_dopravy.htm