Organizační část > Důležité stránky

Přenos informací při povodni

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Povinnosti povodňových orgánů ORP dle vodního zákona – informování o nebezpečí a průběhu povodně

Povodňové orgány

informují

§ 70 odst. 3 vodního zákona – o vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán ORP Stříbro povinen informovat:

subjekty uvedené v povodňovém plánu

nadřízený povodňový orgán – povodňový orgán Plzeňského kraje

Povodňové orgány obcí v působnosti ORP Stříbro - § 78 písm. g) vodního zákona informují:

povodňové orgány sousedících obcí

povodňový orgán ORP Stříbro

Povodňový orgán ORP Stříbro - § 79 písm. g) vodního zákona informuje:

povodňové orgány sousedních ORP

správce povodí – Povodí Vltavy, s.p.

ČHMÚ - pobočka Plzeň

HZS Plzeňského kraje

Povodňový orgán Plzeňského kraje - § 80 písm. f) vodního zákona informuje:

Podřízené povodňové orgány ORP

ČHMÚ

MŽP


Soubor: c2_2_prenos_informaci.htm