Organizační část > Důležité stránky

Přehled vyrozumění

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Hlásná služba městského úřadu Stříbro

zajišťuje

odbor životního prostředí

způsob předání

telefonicky

zpráva od /koho/

povodňového orgánu obce nebo města na území ORP Stříbro (kromě správců vybraných hlásných profilů)

zprávu předá /komu/

1. starostovi města Stříbro

2. členům pracovního štábu povodňové komise ORP Stříbro

3. starostům obcí ležících níže po toku

 

zpráva od /koho/

povodňového orgánu města/obce Planá, Kočov, Stáž,Tachov, Černošín, Stříbro, Trpísty (správci vybraných hlásných profilů)

zprávu předá /komu/

1. starostovi města Stříbro

2. členům pracovního štábu povodňové komise ORP Stříbro

3. MěÚ nebo povodňové komisi ORP Nýřany

4. KÚ nebo povodňové komisi Plzeňského kraje

5. Povodí Vltavy s.p., závod Berounka Plzeň

6. ČHMÚ Plzeň v případě selhání standardního způsobu vyrozumění /po vyzvání ČHMÚ/

 

zpráva od /koho/

KOPIS HZS PK (nebo prostřednictvím KÚ nebo povodňové komise) upozornění (1. SPA) nebo výstraha (2. SPA či 3. SPA)

zprávu předá /komu/

1. starostovi města Stříbro

2. členům pracovního štábu povodňové komise ORP Stříbro

3. orgánům obcí nebo povodňovým komisím obcí na území ORP Stříbro


Soubor: c2_6_prehled_vyrozumeni.htm