Organizační část > Povodňové komise > Činnost ostatních členů zřízených povodňovou komisí > Důležité stránky

Zapisovatelky

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Zaznamenávají veškeré informace do povodňové knihy,

přepisují informace na PC, připravují podklady pro hlášení,

provádějí výdej a evidenci identifikačních karet osob a vozidel povodňové komise,

udržují spojení se členy povodňové komise  a  s ostatními spolupracujícími organizacemi,

vedou přehled o pohybu a dosažitelnosti členů povodňové komise,

organizují proviantní zabezpečení povodňové komise

Další informace: Kontaktní údaje povodňových komisí


Soubor: c2_5_6.htm