Organizační část > Důležité stránky

Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Zpráva o nebezpečí ohrožení povodněmi může být obdržena následujícím způsobem:

od KOPIS HZS Plzeňského kraje (Krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje),

od povodňových orgánů obcí ve správním obvodu ORP Stříbro,

od povodňových komisí obcí v sousedním ORP výše na toku (Kočov - dbf, Planá - dbf, Bor - dbf, Stráž - dbf)

od Krajského úřadu Plzeňského kraje nebo Povodňové komise Plzeňského kraje,

od jiných povodňových orgánů,

od vodohospodářského dispečinku Povodí Vltavy, s.p.,

od Povodí Vltavy s.p. - závod Berounka,

od ČHMÚ pobočka Plzeň,

od předpovědní a hlásné povodňové služby – výstražná informace.

V případě, že jsou informace od jiných složek než výše uvedených, je tato zpráva zpětně prověřena tajemníkem povodňové komise, popřípadě tajemníkem určenou osobou, a to dotazem nebo jiným způsobem, aby se zabránilo vzniku „planého poplachu“. Prověření musí být provedeno do 20 minut.

Další informace: Tabulka hlásných profilů
Aktuální stavy (ČHMÚ): hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar


Soubor: c2_7_zpusob_vyhlasovani_spa.htm