Organizační část > Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity > Důležité stránky

1.SPA

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

První stupeň - STAV BDĚLOSTI

Činnost:

tajemník PK (vedoucí odboru životního prostředí města Stříbro) popřípadě zástupce tajemníka PK aktivují dle předpokládaného vývoje hydrologické a meteorologické situace PK ORP . Informace o možnosti vzniku povodňové situace musí být před vyrozuměním dosažení 1. SPA ověřena,

kontrola spojení a oznámení o tom, že nastal stav bdělosti (telefonické spojení) se členy

Povodňové komise ORP Stříbro,

Povodňových komisí obcí ohrožených povodněmi ve správním obvodu ORP Stříbro,

s PK okolních ORP

s PK Plzeňského kraje,

s operačním střediskem HZS Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň

s ČHMÚ pobočka Plzeň,

s oblastním vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy s.p.,

aktivace Hlásné povodňové služby,

sběr a zaznamenávání informací o vývoji situace při očekávaném zhoršení situace,

vydávání operativních úkolů,

zápisy do Povodňové knihy v případě, že lze očekávat zhoršení situace na 2.SPA,

provádění Evidenčních a dokumentačních prací.

Další informace: Tabulka hlásných profilů
Aktuální stavy (ČHMÚ): hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar


Soubor: c2_7_1_1spa.htm