Export dat pro povodňové plány > Důležité stránky

Databáze Povodňového informačního systému

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Data následujících tabulek jsou aktualizovaná uživateli Povodňového informačního systému. Export dat (přenesení do vlastního systému) provádějte pravidelně podle vlastního harmonogramu aktualizace, nebo když jste v centrální databázi některé údaje změnili nebo doplnili.

Na následujících stránkách jsou připraveny odkazy pro výběr dat z uživatelských databází v rozsahu pro území povodňového plánu kraje, případně ORP.

"Územím povodňového plánu kraje" se pro potřeby výběru dat pro povodňové plány rozumí oblast, která může v některých případech zahrnout i části území v sousedících krajích, pokud je to pro povodňový plán z hydrologického, organizačního nebo jiných hledisek nutné. Pokud při zpracování povodňového plánu zjistíte potřebu upravit "hranici" pro export dat do vašeho povodňového plánu, požádejte správce databáze POVIS o modifikaci podkladových hodnot.

Data povodňových komisí lze získat i výběrem z mapy, ale pro nastavení a export povodňových komisí v požadovaném rozsahu povodňového plánu pro dané správní území použijte Editor dat (výběr komisí pro povodňový plán obvykle obsahuje i komise ze sousedících krajů nebo ORP). Obdobně zahrnutím hlásných profilů ze sousedících území do nastavení v povodňovém plánu v Editoru dat získáte informace o hlásných profilech mimo území kraje. Toto nastavení v rámci povodňového plánu ORP nebo obce se promítne i do krajského povodňového plánu.

 

 


Soubor: exp_povis.htm