Důležité stránky

Export dat pro povodňové plány

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Protože povodňový plán obsahuje celou řadu informací, které se v průběhu času mění, je potřeba tato data pravidelně aktualizovat. Data lze v rámci systému POVIS sdílet mezi více povodňovými plány, včasná aktualizace údajů, které jsou ve vaší sféře odpovědnosti, umožní udržovat kvalitní informační základnu pro všechny zúčastněné. Podrobnější informace najdete v Metodice pro tvorbu digitálních povodňových plánů.

Větší část informací povodňového plánu je možné zadávat a upravovat v centrální databázi POVIS s pomocí Editoru dat povodňových plánů, odkud lze data chráněná přístupovými právy exportovat ve formátu DBF používaném v digitálním povodňovém plánu a v rozsahu nastaveném pro povodňový plán. Veřejně dostupná data v rozsahu pro správní území exportujte z odkazů na následujících stránkách.

Soubory s daty pro digitální povodňový plán jsou umístěny obvykle ve složce data.

V současné době lze stáhnout soubory s individuálním výběrem dat pro aktualizování těchto databází:

 

složka

soubor (odkaz: struktura DBF)

mapové téma

data/dpp

WMAP_DPP_BLESKOVA.dbf

ohrožení přívalovou (bleskovou) povodní mimo tok

|

WMAP_DPP_DOP_OMEZENI.dbf

dopravní omezení – místa neprůjezdná při povodních

|

WMAP_DPP_DOP_OBJIZDKY.dbf

objízdné trasy při neprůjezdnosti komunikace za povodně

|

WMAP_DPP_EVMISTO.dbf

evakuační místa

|

WMAP_DPP_FOTO.dbf

fotodokumentace POVIS
datová struktura používaná od listopadu 2011

|

WMAP_DPP_MOOP.dbf

místa omezující odtokové poměry

 

WMAP_DPP_NADRZE.dbf

vodní díla editovaná v POVIS (bodová vrstva)

|

WMAP_DPP_OHROZENE.dbf

ohrožené objekty

|

WMAP_DPP_OHROZUJICI.dbf

ohrožující objekty

|

WMAP_DPP_PPO.dbf

protipovodňová opatření

|

WMAP_DPP_vd_1-3.dbf

vodní díla 1.–3. kategorie podle údajů MZe
Tabulka není od 1. 1. 2013 aktualizována. Údaje jsou v tabulce vodních nádrží WMAP_DPP_NADRZE

|

WMAP_DPP_zapluz.dbf

vyhlášená záplavová území
Objekty pro tuto databázi vybírejte jen datovým dotazem, ne grafickým výběrem, protože tabulka může obsahovat údaje dosud graficky nezpracované – tj nenapojené na příslušné úseky toků. Tyto údaje by chyběly při zadání výběru nad mapou.

|

WMAP_HLPRF.dbf

hlásné profily
datová struktura používaná od června 2010

|

WMAP_SRST.dbf

srážkoměrné stanice
datová struktura používaná od listopadu 2011

data/hlas_prof

hlasne_profily.dbf

vazba.dbf

hlásné profily
starší datová struktura používaná do roku 2009

plan/prilohy

 

k hlásným profilům je možné stáhnout i připojené PDF dokumenty: evidenční listy, měrné křivky, fotodokumentaci

data/pk

komise.dbf shp shx (POVIS) WMAP_PK_komise.zip (dPP ČR)

povodňové komise (jen pro oprávněné uživatele)

|

clenove.dbf shp shx (POVIS) WMAP_PK_clenove.zip (dPP ČR)

+ členové povodňových komisí (je nutno aktualizovat oba soubory)

|

subj.dbf shp shx (POVIS)

důležité organizace (jen pro oprávněné uživatele)

|

subjcl.dbf shp shx (POVIS)

+ pracovníci organizací (je nutno aktualizovat oba soubory)

data/mis

(připravuje se)
MIS_hlasice.dbf

místní informační systémy
zařízení místních informačních systémů

data/sekm

SEKM_zateze.dbf

systém evidence kontaminovaných míst Ministerstva životního prostředí (SEKM)

 

Pro aktualizaci dat s grafickým (vektorovým nebo polygonovým) zobrazením na mapě, je nutné stáhnout soubory SHP, SHX a DBF.

V současné době lze z dPP ČR získat tyto soubory pro aktualizování vašich mapových témat:

složka

stažený soubor

obsahuje

mapové téma

data/dibavod

DIBAVOD_zu_useky.zip

A01_zapluz_useky.shp .shx .dbf

Úseky toků s vyhlášeným záplavovým územím
Tyto grafické informace jsou propojeny s databází WMAP_DPP-zapluz.dbf

data/dibavod

DIBAVOD_zu_q5.zip

D01_NavrhZaplUzemi5Vody.shp .shx .dbf

Záplavová území pro Q5

data/dibavod

DIBAVOD_zu_q20.zip

D02_NavrhZaplUzemi20Vody.shp .shx .dbf

Záplavová území pro Q20

data/dibavod

DIBAVOD_zu_q100.zip

D03_NavrhZaplUzemi100Vody.shp .shx .dbf

Záplavová území pro Q100

data/dibavod

DIBAVOD_zu_qa.zip

D05_NavrhAktivnichZon100Vody.shp .shx .dbf

Aktivní zóny pro Q100

data/dibavod

DIBAVOD_zu_historicke.zip

D04_ZaplUzemiNejvPrirozPovodne

Historické povodně

data/dpp

WMAP_DPP_ledove_jevy.zip

Ledove_jevy_CR.shp .shx .dbf

Ledové jevy

data/dpp

WMAP_DPP_postup_doby.zip

postup_doby.shp .shx .dbf

Postupové doby

 


Soubor: exp_uvod.htm