Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 > Důležité stránky

7. Stanovení SPA při ledových jevech na vodních tocích

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Povodňové stavy na vodních tocích vznikají také v důsledku nebezpečných ledových jevů v období tání a v období mrazů. Období tání je nebezpečné, když teplé počasí často doprovázené dešťovými srážkami nastupuje po období mrazů, kdy ve větším rozsahu zamrzly vodní toky. Tehdy nastává za zvýšeného průtoku vody v tocích odchod ledu a ledové kry se v určitých místech kupí a tvoří ledové zácpy. V období mrazů dochází na úsecích vodních toků s dostatečnou rychlostí vody ke vzniku vnitrovodního ledu (ledové kaše). Ta tvoří v určitých místech ledové nápěchy, které ucpávají koryto a vzdouvají vodu.

Odchod ledu doprovázený tvorbou zácp je obvykle způsoben zvýšeným průtokem vody, který rozláme ledovou pokrývku. Mezní průtok vody, který vyvolá odchod ledu, však nelze jednoznačně stanovit, neboť závisí na mnoha dalších činitelích. Stav bdělosti (1. SPA) nastává obvykle příchodem výrazně teplého počasí. Další stupně povodňové aktivity vyhlašuje povodňový orgán na návrh správce vodního toku. Situace odpovídající 2. SPA nastává obvykle při chodu ledu nebo při nebezpečí chodu ledu. Situace odpovídající 3. SPA nastává při nebezpečném chodu ledu a tvorbě ledových zácp.

Výskyt ledových nápěchů závisí na velikosti a trvání mrazů a na průchodnosti koryta pro ledovou kaši. Místa na vodních tocích, která jsou náchylná ke tvorbě nápěchů, jsou většinou známá správci vodního toku. Jsou to zejména úseky vodních toků, kde dochází k náhlému snížení rychlosti vody, například konec vzdutí jezů a průtočných nádrží.

Správci vodních toků sledují na vodních tocích rozsah a postup zamrzání, tvorbu nebezpečných ledových zácp a nápěchů, postup tání a chod ledu a případně navrhují povodňovému orgánu vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity.


Soubor: mzp_2011-09_7.htm