Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha C > Důležité stránky

C.2 Věcná část

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Základní hydrologické údaje:

Tok

Q100 (m3/s)

Průtok při největší známé
povodni Qmax (m3/s)

Značka hladiny při největší známé povodni (m n.m.)

 


 

 

 


 

 

Odtokové poměry

Měrná křivka koryta

profil ….(ř.km)

Q1 = … m3/s

H1 = …. m n.m.

Q2 = … m3/s

H2 = …. m n.m.

Q5 = … m3/s

H5 = …. m n.m.

Q10 = … m3/s

H10 = …. m n.m.

Q20 = … m3/s

H20 = …. m n.m.

Q50 = … m3/s

H50 = …. m n.m.

Q100 = … m3/s

H100 = …. m n.m.

Umístění objektu

stručný popis lokality

Stupně povodňové aktivity

rozhodný vodočet hlásné služby (místo)

 

I. stupeň PA – stav na vodočtu

II. stupeň PA – stav na vodočtu

III. stupeň PA – stav na vodočtu

Pomocný vodočet v objektu (místo)

 

I. stupeň PA pro objekt – stav na vodočtu

II. stupeň PA pro objekt – stav na vodočtu

III. stupeň PA pro objekt – stav na vodočtu

 

Činnost při dosažení stupně PA

rozhodný vodočet

I.

II.

III.

pomocný vodočet

I.

II.

III.

Ohrožená místa

v objektu

místo – název

rozsah ohrožení

 

 

 

 


Ohrožená místa z hlediska tvorby ledových jevů

místo – název

rozsah ohrožení

 


Materiál pro záchranné práce

Druh

množství

místo uskladnění

 

 

 

Dopravní prostředky a mechanizmy

Druh

počet

stanoviště

 

 

 

Rozmístění hlavních uzávěrů

Médium

místo uzávěru

 

 

Ústupové cesty z objektu

 


Soubor: tnv_752931_c2.htm