Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA VIII VODNÍ DÍLA > Důležité stránky

§ 59a Povinnost vlastníků pozemků, na nichž se nachází vodní díla

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Vlastník pozemku je povinen strpět za náhradu na svém pozemku vodní dílo vybudované před 1. lednem 2002 a jeho užívání.


Soubor: 10356346.htm