Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > Důležité stránky

HLAVA VIII VODNÍ DÍLA

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

§ 55 Vodní díla

§ 55a

§ 56 Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků

§ 57 Užívání vodních děl jinými osobami

§ 58 Ochrana vodních děl

§ 59 Povinnosti vlastníků vodních děl

§ 59a Povinnost vlastníků pozemků, na nichž se nachází vodní díla

§ 60 Vstup na pozemky

§ 61 Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly

§ 62 Povinnosti vlastníků a stavebníků vodních děl při technickobezpečnostním dohledu


Soubor: 2215113.htm