Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 3 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních > Oddíl 1 Poplatek > Důležité stránky

§ 90f Poplatkové období

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Poplatkovým obdobím poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je kalendářní rok.


Soubor: 12742406.htm