Titulní list > Důležité stránky

Seznam podkladů

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

[1] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů,

[2] Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 POVODŇOVÉ PLÁNY,

[3] Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní služby, prosinec 2011,

[4] Povodňový plán ORP Sušice, Odbor životního prostředí Městského úřadu Sušice, 2011

[5] Dokumentace digitálního povodňového plánu

[6] Povodňový informační systém, MŽP


Soubor: a_podklady.htm