Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Důležité stránky

Ohrožující objekty

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Ohrožující objekty jsou objekty ležící v záplavovém území a zároveň jsou zdrojem nebezpečných látek. Jedná zejména o čistírny odpadních vod, průmyslové areály, skládky.

Tabulka ohrožujících objektů
Tabulka Kontaminovaná místa a skládky
Výpis údajů z databáze POVIS pro správní obvod ORP: Sušice - sestava


Soubor: b12_4_ohrozujici_objekty.htm