Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Charakteristika ohrožených objektů > Důležité stránky

Povodňové plány vlastníků nemovitostí

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Vodní zákon ukládá všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou zvláště ohroženy povodněmi, tedy těm, které vlastní nemovitosti v záplavových územích nebo jejichž nemovitosti mohou ohrozit průběh povodně, povinnost zpracovat povodňový plán opatření na ochranu svých pozemků nebo staveb před povodněmi a předložit jej příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem této obce. Výjimečně, v pochybnostech, rozhoduje o rozsahu této povinnosti, na návrh těchto fyzických nebo právnických osob, příslušný vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání..

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí jsou uloženy na obecních úřadech. Jejich souhrnné údaje je možné zobrazit ve výpisu z databáze: Evidované povodňové plány vlastníků nemovitostí.

Seznam dostupných PPVN:

Název obce

Počet PPVN

z toho PO

z toho FO

Sušice

5

 

 

PPVN – informace o počtu zpracovaných povodňových plánů vlastníků nemovitostí
PO - počet PPVN právnických osob
FO - počet PPVN fyzických osob

 

Seznam předpokládaných PPVN:

Název obce

místní část

počet PPVN

Čímice

Čímice

1

Dlouhá Ves

Annín

34

Nové Městečko

7

Dlouhá Ves

14

Dobršín

Dobršín

33

Dražovice

Dražovice

2

Hrádek

Čermná

9

Kašovice

19

Nová Huť

6

Tedražice

7

Hrádek

92

Kašperské Hory

Opolenec

2

Kolinec

Tajanov

1

Ujčín

3

Kolinec

88

Modrava

Modrava

1

Nezdice na Šumavě

Nezdice na Šumavě

3

Petrovice u Sušice

Františkova Ves

1

Petrovice u Sušice

1

Rabí

Čepice

32

Bojanovice

2

Rejštejn

Klášterský Mlýn

4

Radešov

3

Rejštejn

5

Srní

Vchynice-Tetov I

1

Sušice

Sušice I

207

Sušice II

442

Sušice III

10

Nuzerov

8

Dolní Staňkov

58

Červené Dvorce

32

Volšovy

16

Chmelná

1

Velhartice

Velhartice

5

Nemilkov

6

Braníčkov

7

Žihobce

Rozsedly

5

Kadešice

2

Žichovice

Žichovice

26

Celkem

1196

Počet PPVN byl identifikován na základě průniku záplavového území a adresných bodů.


Soubor: b12_31_ppvn.htm