Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Důležité stránky

Historické povodně

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Na území ORP Sušice se v minulosti vyskytly přirozené povodně zapříčiněné krátkodobými či dlouhotrvajícími dešti nebo táním sněhové pokrývky, jejichž odtoková odezva v postiženém území měla v některých případech charakter živelné pohromy. V historických záznamech a zprávách o povodni je zmínka o velkých vodách dobře popsána pro následující povodně.

 

Povodeň únor 1784

Povodeň září 1890

Povodeň srpen 1954

Povodeň prosinec 1993

Povodeň srpen 2002

Povodeň srpen 2005

Povodeň prosinec 2007

Povodeň březen 2008

Povodeň červen 2009


Soubor: b12_8_historicke_povodne.htm