Věcná část > Předpovědní a hlásná povodňová služba > Důležité stránky

Evidenční listy hlásných profilů

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Evidenční list je dokument, ve kterém jsou uvedeny základní informace o hlásném profilu kategorie A a B, jeho umístění a vybavení, směrodatné limity stupňů povodňové aktivity, způsob pozorování a hlášení a další údaje. Tyto údaje vede ČHMÚ na základě údajů od provozovatelů vodoměrných stanic a povodňových orgánů.

Evidenční listy hlásných profilů jsou dostupné z odkazů u každého hlásného profilu.

Tabulka hlásných profilů
Aktuální stavy (ČHMÚ): hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar


Soubor: b14_2_evidencni_listy.htm