Věcná část > Předpovědní a hlásná povodňová služba > Důležité stránky

Automatické stanice s přenosem

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

V důležitých vodoměrných stanicích je instalováno zařízení pro operativní přenos měřených údajů do sběrného centra, kterým je regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – pobočka České Budějovice nebo vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, s.p. Informace o osazení automatické stanice s přenosem (včetně sběrného centra) je uvedena v evidenčním listě hlásného profilu.

Pozorování vodních stavů v hlásném profilu se provádí v četnosti uvedené na evidenčním listu hlásného profilu, zpravidla:

za normální situace

1x denně (hlásné profily kategorie A)

při upozornění nebo výstraze ČHMÚ

1x denně (všechny kategorie)

při dosažení 1. SPA

2x denně

při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 

3x denně

při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 

častěji podle potřeby nebo požadavku povodňového orgánu


Soubor: b14_3_automaticke_stanice.htm