Organizační část > Povodňové komise > Činnost členů povodňové komise > Důležité stránky

Místopředseda povodňové komise

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

zastupuje předsedu PK,

připravuje informace pro sdělovací prostředky,

zabezpečuje vyrozumění ubytovacích zařízení o evakuaci, o počtech ubytovaných,

na žádost starostů obcí organizuje pomoc při evakuaci obyvatel ohrožených obcí, kteří nejsou schopni evakuované ubytovat,

koordinuje tuto činnost ve spolupráci s HZS a PČR,

zpracovává a odesílá žádosti na humanitární pomoc,

organizuje součinnost s humanitárními organizacemi,

podílí se na vyhodnocení povodně.

Další informace: Kontaktní údaje povodňových komisí


Soubor: c2_4_2_mistopredseda.htm