Organizační část > Povodňové komise > Činnost členů povodňové komise > Důležité stránky

Tajemník povodňové komise

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

odpovídá za tok informací, sledování a vyhodnocování situace a koordinaci činnosti,

zabezpečuje činnost a předávání informací do doby zahájení činnosti povodňové komise,

sleduje vývoj povodňové situace a vede průběh povodně stykem s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy a starosty obcí,

jeho stanoviště je na pracovišti PK, zabezpečuje tok informací a spojení na příslušníky PK v terénu,

přijímá a odesílá všechny zprávy, informace, nařízení pro nadřízené povodňové orgány a povodňové komise obcí,

vede povodňovou knihu,

vyrozumí o vyhlášení SPA nadřízené, součinnostní a podřízené orgány povodňové ochrany,

koordinuje tok informací a činnost mezi PK - HZS - PČR,

zodpovídá za řádné provádění evidenčních a dokumentačních prací,

zabezpečuje povolání dalších členů PK a přizvaných osob pro zabezpečovací, záchranné a likvidační práce,

zabezpečuje vyhodnocení povodní a zpracování závěrečné zprávy,

zabezpečuje aktualizaci povodňového plánu,

organizuje povodňové prohlídky.

Další informace: Kontaktní údaje povodňových komisí


Soubor: c2_4_3_tajemnik.htm