Organizační část > Povodňové komise > Činnost členů povodňové komise > Důležité stránky

Pracovník PČR

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

provede součinnost se starosty obcí na řece Otavě k organizaci evakuace táborů a tábořišť kolem řeky,

vyšle hlídky na prověření organizace opuštění prostorů tábořišť, poskytuje pomoc starostům při problémech s opuštěním tábořišť,

zabezpečí prostřednictvím hlídek organizované, regulované a bezpečné opuštění tábořišť vozidly,

zabezpečí účast hlídek (vozidlo s reproduktory) na varování a vyrozumění obyvatel podle pokynů povodňové komise ORP a obcí,

zabezpečí monitoring o situaci a stavu silnic v povodí jednotlivých toků na území ORP Sušice, při zjištění narušení řešit s povodňovou komisí (SÚS) uzávěrky a havarijní stavy,

zabezpečí podle požadavků povodňových komisí pomoc při evakuaci obyvatel v součinnosti s HZS a SDHO, zabezpečí hlídání opuštěného majetku,

organizuje pořádek ve městě a v obcích na toku Otavy,

organizuje přístup občanů k hlídanému opuštěnému majetku,

zabezpečuje zjišťování škod na komunikacích a majetku obyvatel (dotazem), fotodokumentaci,

předává požadavky na pomoc (bud' PK nebo HZS),

podle potřeby zabezpečí doprovod humanitárních pomocí do míst určených povodňovou komisí,

zpracovává krátkou informaci o povodni za PČR a předává ji PK ORP Sušice,

zajišťuje tok informací mezi PK a hlídkami v terénu.

Další informace: Kontaktní údaje povodňových komisí


Soubor: c2_4_4_pracovnik_pcr.htm