Organizační část > Povodňové komise > Činnost členů povodňové komise > Důležité stránky

Velitel stanice HZS

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

zabezpečí aktivaci HZS, popř. zajistí případnou výpomoc od dalších stanic,

provede součinnost s PČR o případné pomoci PČR při evakuaci táborů a kempů a podílí se na evakuaci těchto táborů do prostorů určených povodňovou komisí,

provádí součinnost při likvidaci naplavených stromů a překážek na řece a v okolí,

organizuje v součinnosti s PČR pomoc občanům při zaplavení obcí (evakuace) podle povodňového plánu,

poskytuje pomoc občanům při odstraňování škod podle rozhodnutí KOPIS,

poskytuje obcím pomoc při odstraňování škod podle rozhodnutí KOPIS,

zpracovává zprávu o povodni za HZS a SDHO a předává ji PK ORP Sušice,

zajišťuje tok informací mezi PK a jednotkami v terénu.

Další informace: Kontaktní údaje povodňových komisí


Soubor: c2_4_5_velitel_stanice_hzs.htm