Organizační část > Povodňové komise > Důležité stránky

Činnost ostatních členů zřízených povodňovou komisí

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

základní povinnosti ostatních členů komise vyplývají z jejich pracovního zařazení a oboru činnosti,

základní povinnosti členů komise jsou vyjádřeny v kapitole Kontakty – Povodňové komise,

dále vykonávají úkoly z pověření předsedy PK,

úkoly ostatních členů povodňové komise můžou v případě, že nebude svolána celá povodňová komise, vykonávat členové pracovní skupiny podle rozhodnutí předsedy komise,

úkoly v případě střídání členů stálé pracovní skupiny přebírají ostatní členové povodňové komise podle určení předsedy povodňové komise.

Další informace: Kontaktní údaje povodňových komisí


Soubor: c2_5_cinnost_ostatnich.htm