Organizační část > Důležité stránky

Přehled vyrozumění

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

V případě obdržení předpovědi vzniku povodní se neprodleně poskytnou získané informace dle plánu vyrozumění pomocí telefonu, sms zprávy, e-mailem. Vyrozumění na území jednotlivých obcí zajistit v součinnosti dané PK obce prostřednictvím rozhlasu a dalšími způsoby používanými obcemi k informování obyvatel nebo varování obyvatel. V místech, kde není možné zajistit informovanost rozhlasem a telefonem je možné využít mobilní hlásné prostředky s využitím členů povodňové komise, Městské policie Sušice a PČR.

Hlásná služba městského úřadu Sušice

zajišťuje

odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

způsob předání

telefonicky

zpráva od /koho/

povodňového orgánu obce nebo města na území ORP Sušice (kromě správců vybraných hlásných profilů)

zprávu předá /komu/

1. starostovi (předseda PK) města Sušice

2. členům pracovního štábu povodňové komise ORP Sušice

3. starostům obcí ležících níže po toku

 

zpráva od /koho/

povodňového orgánu města/obce Modrava, Prášily, Velhartice, Hartmanice, Kolinec, Rejštejn (správci vybraných hlásných profilů)

zprávu předá /komu/

1. starostovi (předseda PK) města Sušice

2. členům pracovního štábu povodňové komise ORP Sušice

3. starostům obcí ležících níže po toku

4. MěÚ nebo povodňové komisi ORP Horažďovice

5. KÚ nebo povodňové komisi Plzeňského kraje

6. Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava

7. ČHMÚ České Budějovice v případě selhání standardního způsobu vyrozumění /po vyzvání ČHMÚ/

8. složky IZS (HZS, PČR, MP Sušice, ZZS)

 

zpráva od /koho/

KOPIS HZS PK (nebo prostřednictvím KÚ nebo povodňové komise)
upozornění (1. SPA)
nebo výstraha (2. SPA či 3. SPA)

zprávu předá /komu/

1. starostovi (předseda PK) města Sušice

2. členům pracovního štábu povodňové komise ORP Sušice

3. orgánům obcí nebo povodňovým komisím obcí na území ORP Sušice

O nenadálém vzniku povodňových stavů jsou předsedové PK obcí Modrava, Rejštejn, Velhartice a Hartmanice povinni neprodleně vyrozumět předsedu, nebo tajemníka povodňové komise správního obvodu ORP Sušice a nejbližší starosty obcí po toku. Další vyrozumění provádí PK správního obvodu ORP Sušice.

PK správního obvodu ORP Sušice vyrozumí obce v případě obdržení předpovědi o možném dosažení 2 a 3 SPA na tocích v území ORP. Obce jsou dále vyrozumívány při vyhlašování 2. a 3. stupně povodňové aktivity. Obdobně jsou vyrozumívány obce při odvolávaní jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Vyrozumění zabezpečuje tajemník povodňové komise ORP Sušice.

Na vyrozumění občanů se bude podle požadavků podílet i PČR svými mobilními prostředky. Starostové obcí po kontaktu s příslušnou složkou PČR jim vydají text zprávy (popř. přidělí určenou osobu) pro vyrozumění občanů.

PČR bude pro vyrozumění, monitorování a organizování pořádku působit takto:

PČR Sušice - pro obce Dlouhá Ves, Sušice, Dobršín, část Rabí- Čepice a Dražovice,

PČR Kolinec - pro obce Velhartic, Kolinec, Hrádek,

PČR Kašperské Hory - pro obce Modrava, Srní, Rejštejn,

PČR Horažďovice - pro obce Rabí, Žichovice.


Soubor: c2_6_prehled_vyrozumeni.htm