Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 1 Poplatek za odebrané množství podzemní vody > Důležité stránky

Oddíl 1 Poplatek

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

§ 88 Subjekt poplatku

§ 88a Předmět poplatku

§ 88b Osvobození od poplatku

§ 88c Základ poplatku

§ 88d Sazba poplatku

§ 88e Výpočet poplatku

§ 88f Poplatkové období

§ 88g Rozpočtové určení poplatku

§ 88h Účelovost poplatku


Soubor: 12742225.htm