Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 1 Poplatek za odebrané množství podzemní vody > Oddíl 1 Poplatek > Důležité stránky

§ 88c Základ poplatku

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Základem poplatku za odebrané množství podzemní vody je objem odebrané vody v m3.


Soubor: 12742237.htm