Věcná část > Charakteristika zájmového území > Důležité stránky

Popis území

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Správní obvod Stříbro leží v severozápadní části Plzeňského kraje. Severní část území má společnou s Karlovarským krajem. Na východě hraničí se správním obvodem Nýřany, na jihovýchodě se správním obvodem Stod, na jihu s Horšovským Týnem a západní hranici má společnost se správním obvodem Tachov. Rozlohou 43 072 ha je středně velký, hustotou 41 obyvatel na 1 km2 je pátý nejméně zalidněný v kraji. Správní obvod zahrnuje 24 obcí, z nichž dvě Stříbro a Bezdružice jsou obce s pověřenými obecními úřady.

Většina území leží v mírně teplé, vrchovinné oblasti, pokryta ze čtyřiceti procent lesními porosty. Vodní plochy, zejména četné rybníky, se rozkládají na ploše 574 ha. Rybníky slouží k rekreaci a chovu ryb. Nejdůležitějším vodním tokem je řeka Mže, protékající od severozápadu k jihovýchodu. Uhličité prameny, které se nachází v okolí Konstantinových Lázní, slouží k léčebným účelům. Z hlediska dopravního spojení prochází územím několik důležitých silničních tras, z nichž nejdůležitější je v jižní části dálnice D5 spojující krajské město Plzeň s hraničním přechodem do SRN Rozvadov, další důležitou dopravní spojnicí je silnice mezi Stříbrem, Planou Tachovem a Chebem. Železniční síť není příliš hustá, územím prochází trať z Plzně do Chebu.

Střediskem správního obvodu je město Stříbro, které leží přibližně 30 km od Plzně. V současné době zde žije 7834 obyvatel (stav k 01.01.2021, údaj MV ČR), tj téměř polovina obyvatelstva správního obvodu. Všech zbývajících 23 obcí jsou obce s počtem do 2000 obyvatel.

Celkem 22 obcí je napojeno na veřejný vodovod, 15 obcí má kanalizaci napojenou na ČOV a třetina obcí je plynofikována.


Soubor: b11_1_popis_uzemi.htm