Věcná část > Důležité stránky

Charakteristika zájmového území

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Popis území

Správní rozdělení a demografické údaje

Geomorfologické poměry

Hydrologické a klimatologické poměry

Významné vodní toky

Objekty na vodních tocích - MVE

Vodní nádrže I.-III. kategorie

Vodní nádrže IV. kategorie

Manipulace na vodních dílech

Stanovená záplavová území


Soubor: b11_charakteristika_uzemi.htm