Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Charakteristika ohrožených objektů > Důležité stránky

Povodňové plány vlastníků nemovitostí

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Vodní zákon ukládá všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou zvláště ohroženy povodněmi, tedy těm, které vlastní nemovitosti v záplavových územích nebo jejichž nemovitosti mohou ohrozit průběh povodně, povinnost zpracovat povodňový plán opatření na ochranu svých pozemků nebo staveb před povodněmi a předložit jej příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem této obce. Výjimečně, v pochybnostech, rozhoduje o rozsahu této povinnosti, na návrh těchto fyzických nebo právnických osob, příslušný vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání..

Povodňové plány vlastníků nemovitostí jsou uloženy na obecních úřadech. Jejich souhrnné údaje je možné zobrazit ve výpisu z databáze: Evidované povodňové plány vlastníků nemovitostí.

Seznam dostupných PPVN:

Název obce

Místní část

počet PPVN

z toho PO

z toho FO

Stříbro

Stříbro

27

2

25

Milíkov u Stříbra

4

 

4

Jezerce

3

0

3

PPVN – informace o počtu zpracovaných povodňových plánů vlastníků nemovitostí
PO - počet PPVN právnických osob
FO - počet PPVN fyzických osob

 

Seznam předpokládaných PPVN:

Název obce

místní část

počet PPVN

Erpušice

Blahousty

7

Malovice u Erpužic

10

Kladruby

Brod u Stříbra

2

Vrbice u Stříbra

2

Pozorka u Kladrub

6

Kostelec

Lšelín

1

Prostiboř

Kopec

1

Stříbro

Stříbro

33

Milíkov u Stříbra

5

Jezerce

11

Sulislav

Sulislav

2

Svojšín

Svojšín

19

Holyně

16

Trpísty

Trpísty

8

Vranov

Vranov

14

Černošín

Lažany

20

Ostrovce

13

Záhoří

17


Soubor: b12_31_ppvn.htm