Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Důležité stránky

Charakteristika ohrožených objektů

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Ohrožené objekty jsou zpracovány z informací o ohrožených objektech z povodňových plánů jednotlivých obcí a zpracovaného záplavového území.

Tabulka ohrožených objektů

Výpis údajů z databáze POVIS pro správní obvod ORP: Stříbro - (POVIS)


Soubor: b12_3_charakteristika.htm