Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Důležité stránky

Místa ohrožení ledovými jevy

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Ledové povodně způsobuje led, který ucpe koryto a povodeň nastane i za běžného průtoku. V době mrazů ucpává koryto ledová kaše a dnový led. V době oblevy ucpávají koryto ledové kry, které se za zvýšeného průtoku uvolňují z koryta a hromadí v místech, kde korytem nemohou projít. Za oblevy dochází k vylití vody z koryta také tam, kde je koryto zarostlé pevným ledem a jeho kapacita je tak nedostatečná na odvedení zvýšeného průtoku.

Tento druh povodní se vyskytuje na tocích i při relativně menších průtocích.

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro správní obvod: ORP Stříbrosestava

hmtoggle_arrow1Přehled ledových jevů

 

 


hmtoggle_arrow1Mže ř. km: 43,16–46,5
hmtoggle_arrow1Mže ř. km: 43,16
hmtoggle_arrow1Mže ř. km: 44,9
hmtoggle_arrow1Mže ř. km: 49
hmtoggle_arrow1Mže ř. km: 51,5–52,5

Poznámka: údaje zapsané v databázi POVIS musí být převedeny do vektorového formátu (SHP), proto se na mapě zobrazí až po zpracování nových zápisů.

Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 01.10.2022
 


Soubor: b12_7_ledove_jevy.htm