Věcná část > Předpovědní a hlásná povodňová služba > Důležité stránky

Postupové doby

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Se zvětšujícím se průtokem se až do okamžiku, kdy dochází k vybřežování vody z koryta do inundace, postupová doba snižuje. Poté se naopak začíná opět zvyšovat. Nejrychleji korytem postupuje „vlna“, při tzv. břehovém průtoku (voda těsně nevybřežuje – plné koryto).To lze ale konstatovat pouze obecně. Postupová doba vyšších průtoků se může značně lišit od „teoretických hodnot“, a to v závislosti na mnoha faktorech, zejména pak na plošné a časové distribuci srážek v povodí. Při každé povodni je tedy nutné situaci neustále vyhodnocovat s využitím všech dostupných zdrojů informací (zejména pak o vývoji na horním toku).

hmtoggle_arrow1Přehled postupových dob na tocích

 

 


hmtoggle_arrow1Kosový potok: Michalovy Hory – ústí Mže: 5–7
hmtoggle_arrow1Mže: Tachov – Stříbro: 10–14

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku a dále sestupně podle říčních kilometrů nebo názvu úseku, pokud nejsou říční kilometry uvedeny. Extrémně dlouhé postupové doby mohou být dosaženy při velkých průtocích.

 


Soubor: b14_5_postupove_doby.htm