Věcná část > Důležité stránky

Stupně povodňové aktivity

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje těmito třemi stupni povodňové aktivity:

1. SPA – stav bdělosti

2. SPA – stav pohotovosti

3. SPA – stav ohrožení

 

Vyhlašování stupňů povodňové aktivity


Soubor: b15_stupne_povodonove_aktivity.htm