Věcná část > Stupně povodňové aktivity > Důležité stránky

1. SPA – stav bdělosti

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

První stupeň povodňové aktivity - bdělost nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Za nebezpečí povodně se považuje:

upozornění nebo výstraha předpovědní služby;

náhlé tání sněhové pokrývky;

srážky větší intenzity;

velké narůstání nebo hromadění ledu v toku;

dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech;

dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla;

provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby.

Další informace: Tabulka hlásných profilů
Aktuální stavy (ČHMÚ): hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar


Soubor: b15_1_1spa.htm