Organizační část > Povodňové komise > Činnost členů povodňové komise > Důležité stránky

Předseda povodňové komise

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

v případě potřeby rozhodne o svolání operační skupiny, popřípadě povodňové komise na určené stanoviště. Členové operační skupiny, popřípadě povodňové komise se dostaví neprodleně po obdržení zprávy o svolání operační skupiny, popřípadě povodňové komise,

na úvodním zasedání rozděluje jednotlivým členům operační skupiny nebo povodňové komise pokyny pro jejich činnost,

ustanovuje rozsah stálé služby na pracovišti povodňové komise,

řídí a kontroluje činnost jednotlivých členů operační skupiny nebo povodňové komise,  

řídí a koordinuje v rámci správního obvodu ORP záchranné a zabezpečovací práce,

v případě, že povodňová komise ORP nestačí vlastními silami a prostředky činit potřebná opatření a povodňová situace trvá nebo se zhoršuje, vyžádá si pomoc od Povodňové komise Plzeňského kraje respektive požaduje, aby Povodňová komise Plzeňského kraje převzala ochranu  před povodněmi na území správního obvodu Stříbro – ORP.

Další informace: Kontaktní údaje povodňových komisí


Soubor: c2_4_1_predseda.htm