Organizační část > Povodňové komise > Činnost členů povodňové komise > Důležité stránky

Zástupce předsedy povodňové komise

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

zastupuje předsedu povodňové komise v úkolech delegovaných předsedou povodňové komise a v jeho nepřítomnosti přebírá veškeré jeho povinnosti.

Další informace: Kontaktní údaje povodňových komisí


Soubor: c2_4_2_mistopredseda.htm