Organizační část > Povodňové komise > Činnost členů povodňové komise > Důležité stránky

Tajemník povodňové komise

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

v případě nebezpečí povodně dle aktuální situace na vodních tocích a prognózy počasí aktivuje operační skupinu nebo všechny členy PK,

zajišťuje sledování vývoje povodňové situace stykem s vodohospodářským dispečinkem  Povodí Vltavy s.p., a ČHMÚ v Plzni,

zajišťuje sledování aktuálních informací prostřednictvím internetových stránek ČHMÚ (www.chmu.cz),

zodpovídá za řádné provádění evidenčních a dokumentačních prací a zápisy do povodňové knihy.

Další informace: Kontaktní údaje povodňových komisí


Soubor: c2_4_3_tajemnik.htm