Organizační část > Povodňové komise > Činnost ostatních členů zřízených povodňovou komisí > Důležité stránky

Pracovník odpovědný za řešení situace na tocích

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Je ve spojení se správci toků, zjišťuje informace o vývoji situace na vodních tocích,

s vlastníky-uživateli vodních děl konzultuje konkrétní řádné nebo mimořádné  manipulace na vodních dílech ke snížení nebezpečí povodňových škod,

při stále stoupající tendenci povodňového průtoku a prognóze dosažení III. SPA, zahajuje činnosti k  přípravě nebo provádění zabezpečovacích prací, tj. zejména:

vyklizení pozemků v záplavových a  ohrožených územích,

zabezpečení vodohospodářských děl,

zajištění mimořádné manipulace na vodohospodářských dílech,

rozrušování ledových celin a zácep, případně zátarasů průtočného profilu ze splavenin apod.

Další informace: Kontaktní údaje povodňových komisí


Soubor: c2_5_1.htm