Organizační část > Povodňové komise > Důležité stránky

Činnost ostatních členů zřízených povodňovou komisí

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Pracovník odpovědný za řešení situace na tocích

Pracovník odpovědný za řešení dopravní situace

Pracovníci odpovědní za evakuaci osob a ochranu objektů a majetku

Pracovník odpovědný za nouzové zásobování

Pracovník odpovědný za zdravotní zabezpečení

Zapisovatelky

 


Soubor: c2_5_cinnost_ostatnich.htm