Organizační část > Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity > Důležité stránky

2.SPA

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Druhý stupeň - STAV POHOTOVOSTI

Činnost:

předseda povodňové komise (místopředseda) před vyhlášením 2. SPA, aktivuje PK ORP Stříbro,

při dosažení směrodatných limitů pro 2. SPA (s prognózou dalšího zhoršování situace) vyhlašuje 2. SPA pro příslušný úsek vodního toku,

vyrozumění příslušných povodňových orgánů obcí (telefonem, mailem, faxem),

na základě očekávání zhoršení situace či na základě potřeby, aktivace všech vyčleněných sil a prostředků - v případě potřeby jejich pohotovost,

jednání PK, informace o situaci, přijímání prvních konkrétních opatření,

podávání hlášení:

Povodňové komisi ORP Stříbro,

Povodňovým komisím obcí ohrožených povodněmi ve správním obvodu ORP,

PK okolních ORP (ORP Tachov - dbf, ORP Nýřany - dbf)

PK Plzeňského kraje,

operačnímu středisku HZS Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň

ČHMÚ pobočka Plzeň,

oblastnímu vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy s.p.,

prověrky připravenosti k zásahům smluvně zajištěných sil a prostředků,

podle požadavku médií zpracování informací pro jejich potřebu,

zápisy do povodňové knihy,

provádění evidenčních a dokumentačních prací.

Další informace: Tabulka hlásných profilů
Aktuální stavy (ČHMÚ): hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar


Soubor: c2_7_2_2spa.htm