Organizační část > Přehled vyrozumění > Důležité stránky

Schéma přenosu informací

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Zdroje:

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí č.9/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP částka 12/2011).

Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP částka 9/2005)


Soubor: prenos_info.htm